Contact us

Headquarters :

Alpha Sagittarius d.o.o
Vrboran 45
21000 Split, Croatia

Office :

Alpha Sagittarius d.o.o
Kopilica 62
21000 Split, Croatia

Contact Info :

Sales@aero-navis.com
Acquisition@aero-navis.com

Đani Vrsalović – Director
Email: djani@aero-navis.com
Phone: +385 (0)99 210 1550

Head of sales:
Hrvoje Pavičić
Phone: +385 (0)99 396 9924

Company :

ALPHA SAGITTARIUS d.o.o.

Vrboran 45, 21000 Split, Hrvatska/Croatia
OIB: 16095079185
Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060396006.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Žiro-račun broj: (IBAN): HR9224070001100068704 kod OTP Banka Hrvatska, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska/Croatia
Članovi uprave: Đani Vrsalović