EU Fondovi

Naziv projekta

Inovacije tvrke Alpha Sagittarius

Kratki opis projekta

Inovativni proizvod koji se planira lansirati na tržište je bespilotna letjelica konfiguracije letećeg krila, oznake VECTOR VX-3, maksimalne uzletne mase 5 kilograma s mogućnosti autonomnog i manualnog režima rada, sposobna vršiti snimanje terena, prepoznavanje oblika uz pomoć vlastitog softvera, vremenskim trajanjem leta do 3 sata i dometa do 100 km.

Ciljevi i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti novoosnovanog poduzeća Alpha Sagittarius d.o.o. uvođenjem poboljšanog inovativnog proizvoda VECTOR VX-3. Svrha projekta je komercijalizacija inovacije VECTOR VX-3. Cilj i svrha projekta su povezani s relevantnim ciljevima predmetnog Operativnog programa kao i ciljevima Poziva na način da projekt potiče novoosnovano poduzeće  za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Prilagodba proizvoda zahtjevima tržišta i
  2. Priprema lansiranja proizvoda.

Specifični ciljevi projekta planiraju se postići u 18 mjeseci trajanja projekta.

Pokazatelji neposrednih rezultata projekta:

  1. Jedan novi proizvod na tržištu potpomognut projektom
  2. Povećani prihod od prodaje s 0 u godini n-1 na 2.300.000 HRK u godini m+2
  3. Povećanje prihoda od Izvoza s 0 u godini n-1 na 1.200.000 HRK u godini m+2
  4. Povećanje broja novozaposlenih s 0 u godini n-1 na 4 u godini m+2

Ukupna vrijednost i iznos koji se sufinancira

Ukupna vrijednost projekta je 1.497.314,07 od čega su prihvatljivi troškovi projekta 1.268.275,08 HRK, a bespovratna potpora iznosi:  1.078.033,81 HRK

Razdoblje provedbe

01.09.2019. – 01.03.2021.

Kontakt osoba:

Karlo Bosiljevac

Karlo@aero-navis.com

+385 (0) 99 210 1550

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr